ความสำคัญของการท่องเที่ยว

             อุทยานแห่งชาติเขาสก ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จึง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นผืนป่าที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ทั้งเป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวคนไทยเอง หรือจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นว่าการมีทรัพย์ธรรมชาติที่ล้ำค่าของชุมชนต้นน้ำ และของประเทศ เราจึงให้ความสำคัญกับการบริการแบบที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้ความสำคัญของระบบนิเวศเป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นานาประเทศ ให้การสำคัญ เพื่อการมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ( Environmentally Sustainable Development ) โดยให้ความสำคัญแก่การให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการลดหรือปราศจากผลกระทบและนักท่องเที่ยวพึงพอใจเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ได้รับประสบการณ์ และการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรง อีกทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและรักษาผืนป่าของเราสืบไป

จุดประสงค์ของการทำโปรแกรมทัวร์

              นอกจากที่พักเขาสกแล้ว บริษัทเขาเรายังจัดทำโปรแกรมหลากหลายในการนำเสนอการท่องเที่ยวและการเดินทางในอุทยานแห่งชาติเขาสก สำหรับการเดินทางและทัวร์ท่องเที่ยวของคุณ อาทิ เช่นการเรียนรู้ศึกษาแหล่งกำเนิดทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ภูเขาหินปูนที่มีขนาดใหญ่ , น้ำตก,แหล่งกำเนิดของแม่น้ำคลองสก และต้นกำเนิดของแหล่งน้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจของทะเลสาบบนเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถ้ำหินงอกหินย้อยที่งดงามจน กับความเป็นอยู่ที่หลากหลายของธรรมชาติ ทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจเพื่อบริการในการให้ทุกคนที่สนใจได้มาท่องเที่ยว ได้ศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติในป่าของอุทยานแห่งชาติเขาสกตลอดจนสัตว์น้อยใหญ่ที่ดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน