นกในอุทยาน

          อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอีกพื้นที่ที่มีอาณาเขตผืนป่ากว่า 461,000 ไร่ และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ อาทิพรรณพืชที่สามารถหาดูได้ปีละครั้งอย่าง “ดอกบัวผุด” ที่จะชมได้เฉพาะช่วงเดือนเมษายน รวมทั้งยังมีชนิดนกมากกว่า 300 ชนิด เคยมีรายงานพบนกหายากอย่าง ไก่จุก นกกระทาสองเดือย นกพญาปากกว้างท้องแดง และเหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา นกคุ่มอกลาย นกเขาหลวง นกอีวาบตั๊กแตน นกบั้งรอกใหญ่ นกกระปูดใหญ่ นกกะเต็นอกขาว นกโพระดกสวน นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกนางแอ่นบ้าน นกปรอดทอง นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกจับแมลงหัวเทา นกกระติ๊ดตะโพกขาว

นกเงือกในประเทศไทย

          นกเงือกในประเทศไทย ประเทศไทยมีนกเงือก 13 ชนิด ซึ่งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีอาณาเขตส่วนหนึ่งอยู่ใน จังหวัดนครราชสีมา มี 4 ชนิด ได้แก่ นกกก หรือ นกกะวะหรือ นกกาฮัง นกเงือกสีน้ำตาล นกเงือกกรามช้าง หรือ นกกู่กี๋ และ นกแก๊ก หรือนกแกง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา พบ 9 ใน 12 ชนิดของนกเงือกที่พบในไทย ได้แก่ นกเงืกปากย่น นกเงือกชนหิน นกแก๊ก นกกก นกเงือกหัวหงอก นกเงือกปากดำ นกเงือกหัวแรด นกเงือกดำ นกเงือกกรามช้าง