KSD4 นอนแพ นอนเขา

โปรแกรมกิจกรรม

วันแรก

 • ทีมงานรอรับที่ท่าเรือ เวลา 11.00 น. ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์ สถานทีซึ่งได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
 • เข้าพักแพที่พัก ซึ่งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของหุบเขา จากนั้นให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ
 • รับประทานอาหารเที่ยงบนแพที่พัก
 • เดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ถ้ำปะการังชื่นชมบรรยากาศ และความสวยงามของถ้ำปะการัง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นความสมบูรณ์ และความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่โดดเด่นเหมือนปะการัง
 • ท่านสามารถพายเรือคายัคซึ่งทางแพที่พักมีไว้บริการท่าน
 • รับประทานอาหารค่ำบนแพลอยน้ำ
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

 • ต้อนรับเช้าวันใหม่ของท่านด้วย อาหารเช้า ซึ่งทางแพเตรียมไว้ให้ท่าน
 • ล่องเรือตอนเช้า ชมบรรยากาศตอนเช้าดูเมฆ คลอเคลียกับทิวเขาหินปูน และวิถีชีวิตยามเช้าของสัตว์น้อยใหญ่
 • เก็บสัมภาระของท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือ และเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่ เขาศกบูติคแคมส์ไปตามเส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาสก
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ. เขาศกบูติคแคมส์
 • นำสัมภาระเข้าที่พักเขาศกดิสคัพเวอร์รี่บูติคแคมส์
 • นั่งแพไม้ไผ่ตามแม่น้ำคลองศก
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • ผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

 • รับวันใหม่กับสายหมอกและวิวภูเขายามเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า
 • พักผ่อนเดินชมทิวทัศน์รอบๆ
 • รับประทานอาหารเที่ยง
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ราคา :เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม

  แพสายชล

 • 4-7 ท่าน : ราคา 5,999 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 5,799 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 5,599 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 5,399 บาท/ท่าน

 • คีรีวาริน

 • 4-7 ท่าน : ราคา 7,499 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 7,299 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 7,099 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 6,899 บาท/ท่าน

 • ภูผาวารี

 • 4-7 ท่าน : ราคา 6,399 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 6,199 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 5,999 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 5,799 บาท/ท่าน

ราคา :เดือนพฤศจิกายน-เมษายน

  แพสายชล

 • 4-7 ท่าน : ราคา 6,899 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 6,699 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 6,499 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 6,299 บาท/ท่าน

 • คีรีวาริน

 • 4-7 ท่าน : ราคา 7,699 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 7,499 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 7,299 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 7,099 บาท/ท่าน

 • ภูผาวารี

 • 4-7 ท่าน : ราคา 7,299 บาท/ท่าน
 • 8-12 ท่าน : ราคา 7,099 บาท/ท่าน
 • 13-17 ท่าน : ราคา 6,899 บาท/ท่าน
 • 18 ท่านขึ้นไป : ราคา 6,699 บาท/ท่าน

แพคีรีวาริน

Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

แพสายชล

Image 7 Image 8 Image 9 Image 10

แพภูผาวารี

Image 11 Image 12 Image 13 Image 14