นกนานาพันธุ์
ในอุทยานแห่งชาติเขาสกอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอีกพื้นที่ที่มีอาณาเขตผืนป่ากว่า 461,000 ไร่ และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ อาทิพรรณพืชที่สามารถหาดูได้ปีละครั้งอย่าง “ดอกบัวผุด” ที่จะชมได้เฉพาะช่วงเดือนเมษายน รวมทั้งยังมีชนิดนกมากกว่า 300 ชนิด เคยมีรายงานพบนกหายากอย่าง ไก่จุก นกกระทาสองเดือย


นกพญาปากกว้างท้องแดง และเหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา นกคุ่มอกลาย นกเขาหลวง นกอีวาบตั๊กแตน นกบั้งรอกใหญ่ นกกระปูดใหญ่ นกกะเต็นอกขาว นกโพระดกสวน นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกนางแอ่นบ้าน นกปรอดทอง นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกจับแมลงหัวเทา นกกระติ๊ดตะโพกขาว

นกเงือกในประเทศไทย

นกเงือกในประเทศไทย ประเทศไทยมีนกเงือก 13 ชนิด ซึ่งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีอาณาเขตส่วนหนึ่งอยู่ใน จังหวัดนครราชสีมา มี 4 ชนิด ได้แก่ นกกก หรือ นกกะวะหรือ นกกาฮัง นกเงือกสีน้ำตาล นกเงือกกรามช้าง หรือ นกกู่กี๋ และ นกแก๊ก หรือนกแกง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา พบ 9 ใน 12 ชนิดของนกเงือกที่พบในไทย ได้แก่ นกเงืกปากย่น นกเงือกชนหิน นกแก๊ก นกกก นกเงือกหัวหงอก นกเงือกปากดำ นกเงือกหัวแรด นกเงือกดำ นกเงือกกรามช้าง
รายชื่อนกเงือกที่พบในประเทศไทย

 • นกกก หรือ นกกะวะ หรือ นกกาฮัง Great Hornbill, Buceros bicornis
 • นกเงือกหัวแรด Rhinoceros Hornbill, Buceros rhinoceros
 • นกเงือกหัวหงอก White-crowned Hornbill, Berenicornis comatus
 • นกชนหิน Helmeted Hornbill, Rhinoplax vigil
 • นกแก๊ก หรือ นกแกง Oriental Pied Hornbill, Anthracoceros albirostris
 • นกเงือกดำ Black Hornbill, Anthracoceros malayanus
 • นกเงือกคอแดง Rufous-necked Hornbill, Aceros nipalensis/li>
 • นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว Austen’s Brown Hornbill, Anorrhinus austeni
 • นกเงือกสีน้ำตาล Tickell’s Brown Hornbill, Anorrhinus tickell
 • นกเงือกปากดำ Bushy-crested Hornbill Anorrhinus galeritus
 • นกเงือกปากย่น Wrinkled Hornbill, Aceros corrugatus
 • นกเงือกกรามช้าง หรือนกกู่กี๋ Wreathed Hornbill, Rhyticeros undulatus
 • นกเงือกกรามช้างปากเรียบ Plain-pouched Hornbill, Rhyticeros subruficollis